redbrain.shop
 1. Strona główna

 2. /
 3. Zasady i Warunki

Zasady i Warunki

RedBrain Ltd hiel jako pl.redbrain.shop, firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem firmy 10434678 którego zarejestrowany adres znajduje się pod adresem Office 3, St Ann’s House, Guildford Road, Lightwater, Surrey, GU18 5RA dalej zwane „pl.redbrain.shop„ lub „My„ określ następujące warunki, na których pl.redbrain.shop oferuje pl.redbrain.shop Użytkownik (albo pl.redbrain.shop Gość lub pl.redbrain.shop Członek, zależnie od przypadku), określany w niniejszym dokumencie jako 'Ty' i 'Twój' licencja na korzystanie pl.redbrain.shop ( 'Teren') i usług, dzięki czemu możesz być na bieżąco informowany o najlepszych ofertach na niektóre produkty promowane w różnych witrynach sprzedawców zewnętrznych w całej sieci ('pl.redbrain.shop Usługi ”) ( 'Warunki'). Niniejsze warunki obejmują nasze Polityka Cookie and Polityka prywatności przez to odniesienie (łącznie zwane 'pl.redbrain.shop Licencja'). Niniejsze Warunki pozostają w mocy i wchodzą w życie w zakresie, w jakim a pl.redbrain.shop Użytkownik korzysta z Witryny, aby uzyskać dostęp do pl.redbrain.shop Usługi, o ile nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez pl.redbrain.shop zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 1. DEFINICJE
  Definicje, które należy przeczytać w niniejszych Warunkach, zostały w pełni określone w Rozdziale 18.

 2. GENERAŁ

  1. Korzystając z witryny i dowolnego z nich pl.redbrain.shop Usługi za pośrednictwem Witryny, Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami i kodeksami regulującymi korzystanie z Usług za pośrednictwem Witryny. Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a pl.redbrain.shop i dotyczy wszystkich pl.redbrain.shop Użytkownicy

  2. Powinieneś uważnie przeczytać niniejsze Warunki i upewnić się, że rozumiesz ich skutki przed rozpoczęciem korzystania z nich pl.redbrain.shop Usługi Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z witryny w celu uzyskania dostępu do pl.redbrain.shop Usługi Jeśli naruszysz niniejsze Warunki,pl.redbrain.shop może zakończyć korzystanie z Witryny, uniemożliwić przyszłe korzystanie z Witryny i / lub podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko Tobie.

  3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić w niniejszych Warunkach w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, powiadomione o tym e-mailem lub przy kolejnym użyciu Witryny w celu uzyskania dostępu do pl.redbrain.shop Usługi, nowe Warunki mogą być wyświetlane na ekranie i może być konieczne ich przeczytanie i zaakceptowanie, aby kontynuować. Zgadzasz się z tym pl.redbrain.shop traktuje korzystanie z witryny w celu uzyskania dostępu do pl.redbrain.shop Usługi jako akceptacja niniejszych warunków, w tym dalsze korzystanie po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

 3. pl.redbrain.shop USŁUGI

  1. Działamy jako pośredniczący reklamodawca hostujący platformę wyszukiwania, porównywania i zapisywania ( „pl.redbrain.shop Platforma'). Naszym celem jest zapewnienie ekskluzywnego miejsca online pl.redbrain.shop Odwiedzający mogą przeglądać i wyszukiwać produkty, aby odkryć najlepsze oferty dostępne u najlepszych brytyjskich sprzedawców za pośrednictwem sklepów internetowych („Witryny sprzedawców zewnętrznych”). Oferty można udostępniać rodzinie i znajomym, korzystając z funkcji udostępniania dostępnych w Internecie pl.redbrain.shop Platforma. pl.redbrain.shop nie jest sprzedawcą, dystrybutorem ani agentem. Jesteśmy bezstronnym źródłem pośredniczącym i porównującym usługi i nie jesteśmy zainteresowani zachęcaniem Cię do płacenia więcej niż powinieneś.

  2. Wszystkie oferty produktów reklamowanych w Witrynie są własnością lub licencjonowane przez sprzedawców zewnętrznych. Jeśli zobaczysz interesującą Cię ofertę na naszej stronie, możesz ją kliknąć i zostać przeniesionym do odpowiedniej strony sprzedawcy zewnętrznego, gdzie będziesz mógł kupić produkt bezpośrednio.

  3. Wszystkie zakupy reklamowanych Transakcji odbywają się poza Witryną w Witrynie Sprzedawcy Zewnętrznego i podlegają Warunkom Sprzedawcy Zewnętrznego, który będzie szczegółowo określał obowiązki Użytkownika jako nabywcy i Sprzedawcy Zewnętrznego jako sprzedawcy, w tym informacje dotyczące zwrotów , odwołania, zwroty i wymiany, zależnie od przypadku.

  4. pl.redbrain.shop nie może udzielać żadnych gwarancji co do jakości, bezpieczeństwa lub wartości handlowej produktu stanowiącego ofertę, za który wyłączną odpowiedzialność ponosi zewnętrzny sprzedawca detaliczny, ani że szczegóły transakcji są dokładne pod każdym względem i nie są fałszywe ani mylące, ponieważ są Twoja odpowiedzialność za niezależne sprawdzanie ofert. Przed zakupem oferty musisz upewnić się co do autentyczności witryny sprzedawcy zewnętrznego i akceptacji takich warunków sprzedawcy zewnętrznego przed dokonaniem zakupu. W związku z tym zwalniasz pl.redbrain.shop (oraz nasi agenci i pracownicy) ze wszystkich roszczeń i strat (rzeczywistych i wynikowych oraz bezpośrednich i pośrednich) każdego rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, podejrzanych i niepodejrzewanych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających z jakiejkolwiek Transakcji lub w jakikolwiek sposób z nią związanych lub porównanie Deal promowane na stronie pl.redbrain.shop Platforma i zakupiony przez Ciebie bez względu na to, że obejrzałeś Ofertę i Szczegóły Transakcji w Witrynie przed przeniesieniem do Witryny Sprzedawcy Zewnętrznego, dokończ swój zakup.

  5. WAŻNY: pl.redbrain.shop Użytkownicy potwierdzają, że:

   1. pl.redbrain.shop istnieje prawdopodobieństwo jednoczesnego reklamowania wielu Ofert w Witrynie i dowolnej liczby pl.redbrain.shop Użytkownicy mogą wybrać opcję „zobacz ofertę”;

   2. pl.redbrain.shop nie sprawdzaj, nie kontroluj, nie weryfikuj, nie kontroluj ani nie kontroluj: tożsamości, zdolności kredytowej lub uczciwości zewnętrznych detalistów, bezpieczeństwa zewnętrznych witryn detalistów lub dokładności szczegółów transakcji opublikowanych na stronie lub zewnętrznych witrynach detalicznych w poszanowanie umowy; i,

   3. pl.redbrain.shop nie jest stroną żadnej umowy, która może wynikać między Tobą jako kupującym a Stroną Detalistyczną będącą stroną trzecią jako sprzedającym.

   4. Odpowiednio, pl.redbrain.shop nie będzie ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub stratami wynikającymi z:

    • Rozdać;

    • brak dostępności oferty;

    • Szczegóły transakcji;

    • działania lub zaniechania zewnętrznego detalisty; lub,

    • Witryna sprzedawcy zewnętrznego i warunki sprzedawcy zewnętrznego,

    z których wszystkie są na własne ryzyko.

  6. The pl.redbrain.shop Usługi nie oferują żadnych porad, rekomendacji ani rekomendacji w odniesieniu do hiperłączy do stron sprzedawców zewnętrznych lub innych stron internetowych osób trzecich ani reprezentacji prawnej w żadnych okolicznościach. Takie hiperłącza są udostępniane wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania informacji i pl.redbrain.shop nie popieraj takich witryn ani nie przyjmuj żadnej odpowiedzialności za treść takich witryn, a zatem nie możemy zagwarantować, oświadczyć ani zagwarantować, że treści zawarte na tych stronach są dokładne, zgodne z prawem i / lub obraźliwe, ani że nie będą zawierać wirusów ani w żaden inny sposób wpływać na Twój komputer . Korzystając z tych hiperłączy do innych stron, zgadzasz się i rozumiesz to pl.redbrain.shop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z takich hiperłączy.

  7. Dla każdej oferty reklamowanej w Witrynie pl.redbrain.shop nie będzie ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności w przypadku, gdy taka Umowa nie będzie już dostępna. Ceny rynkowe produktów mogą być zmienne i mogą zmieniać się regularnie, podobnie jak ceny ustalane dla ofert reklamowanych w Witrynie. Po wygaśnięciu Oferty nie będą już wyświetlane w Witrynie, ale nie możemy zagwarantować, że nasza Witryna będzie zawsze zsynchronizowana z działaniami Zewnętrznych sprzedawców detalicznych, więc opóźnienie może być nieuniknione. W żadnym wypadku nie będzie pl.redbrain.shop ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy cenowe, opóźnienia we wprowadzaniu zmian cen lub niedostępność Oferty z jakiegokolwiek powodu.

 4. ZAPISZ SIĘ

  1. Aby optymalnie wykorzystać pl.redbrain.shop Usługi zapewniające otrzymywanie informacji o świetnych okazjach, możesz zarejestrować się w Witrynie, aby zapisać się do otrzymywania naszych pl.redbrain.shop Alerty produktu('Zapisz się') po czym staniesz się pl.redbrain.shop Członek.

  2. pl.redbrain.shop Członkowie mogą anulować swoje pl.redbrain.shop Członkostwo w dowolnym momencie poprzez rezygnację z subskrypcji zgodnie z Polityką prywatności.

 5. OCHRONA DANYCH I POUFNOŚĆ

  W odniesieniu do jakichkolwiek danych osobowych (zgodnie z definicją w ( „RODO 2018”)) przetworzone przez pl.redbrain.shop zgodnie z pl.redbrain.shop Usługi, pl.redbrain.shop gwarantuje i zobowiązuje się do przestrzegania i będzie nadal przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym RODO 2018, wszelkich rozporządzeń na ich podstawie oraz wszelkich wytycznych lub wytycznych wydanych przez komisarza ds. informacji; i będzie zawsze przestrzegać warunków Polityki prywatności i Polityki dotyczącej plików cookie, które mają pełne zastosowanie do korzystania z Witryny w celu uzyskania dostępu do pl.redbrain.shop Usługi pl.redbrain.shop może zwolnić pl.redbrain.shop Informacje członka, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli informacje są niezbędne lub odpowiednie, aby je ujawnić w celu podjęcia działań niezgodnych z prawem lub szkodliwych.

 6. pl.redbrain.shop OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Musisz dołożyć wszelkich starań, aby:

   1. przestrzegać wszystkich warunków licencji; i,

   2. prowadzić wszelkie korzystanie z pl.redbrain.shop Usługi zgodne z obowiązującymi przepisami i kodeksami.

  2. pl.redbrain.shop użytkownik nie może:

   1. kupić lub zarejestrować wszelkie znaki towarowe, słowa kluczowe wyszukiwarki, AdWords, wyszukiwane hasła lub inne hasła identyfikujące, które zawierają nazwy pl.redbrain.shop lub słowo „pl.redbrain.shop”lub dowolne podobne lub myląco podobne nazwy lub słowa lub ich pochodne.

 7. pl.redbrain.shop OBOWIĄZKI

   1. zapewnić pl.redbrain.shop Usługi z należytą starannością, umiejętnościami i umiejętnościami;

   2. poświęcić tyle czasu na zapewnienie pl.redbrain.shop Usługi, które mogą być konieczne do ich prawidłowego wykonania;

   3. prowadzić wszystko pl.redbrain.shop Usługi zgodne z obowiązującymi przepisami i kodeksami;

   4. dostarczać niezwłocznie i dać pl.redbrain.shop Użytkownik wszelkie takie informacje, jakie mogą zasadnie wymagać w związku z udostępnianiem pl.redbrain.shop Usługi; i,

   5. udzielić odpowiedzi w odpowiednim czasie na wszelkie prośby o wsparcie techniczne (wyłącznie w związku z korzystaniem z Witryny).

 8. USKARŻANIE SIĘ

  pl.redbrain.shop stara się spełniać najwyższe standardy, zapewniając pl.redbrain.shop Usługi za pośrednictwem strony. Bardzo poważnie podchodzimy do otrzymanych reklamacji. Zachęcamy pl.redbrain.shop Użytkownicy zwracają uwagę na wszelkie reklamacje. Z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie sugestie dotyczące ulepszenia naszych procedur. Postaramy się rozwiązać wszelkie spory szybko i skutecznie. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu pl.redbrain.shop rozpatruje wszelkie reklamacje i chcesz wszcząć postępowanie sądowe, musisz to zrobić w Anglii. Do niniejszych warunków będzie miało zastosowanie odpowiednie prawo angielskie zgodnie z klauzulą 17.

 9. BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY

  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w celu poprawy pl.redbrain.shop Usługi udostępniane Ci za pośrednictwem Strony, pl.redbrain.shop może przestać (na stałe lub tymczasowo), pod warunkiem że pl.redbrain.shop Usługi (lub dowolne funkcje w ramach pl.redbrain.shop Usługi) ogólnie na adres pl.redbrain.shop według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia.

  2. pl.redbrain.shop podejmie uzasadnione starania, aby zapewnić, że planowe przestoje konserwacyjne zostaną ograniczone do minimum zgodnie ze standardami branżowymi, a tam, gdzie to możliwe, zaplanowane przestoje zostaną zakończone poza normalnymi godzinami pracy w Wielkiej Brytanii.

  3. W każdej chwili może być wymagana nieplanowana konserwacja awaryjna. pl.redbrain.shop zgadza się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, aby ograniczyć utrzymanie awaryjne do minimum i ograniczyć skutki wszelkich wymaganych przeglądów awaryjnych.

  4. pl.redbrain.shop nie gwarantuje ważności i dokładności informacji w Witrynie, w tym Szczegółów Oferty lub pl.redbrain.shop Usługi lub aktualność Witryny. Witryna i jej zawartość oraz pl.redbrain.shop Usługi są dostarczane na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”. Ze względu na charakter Internetu pl.redbrain.shop nie oświadcza ani nie gwarantuje, że:

   1. Twoje korzystanie ze strony i / lub pl.redbrain.shop Usługi będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów przez cały czas, ani że zapewni konkretne wyniki korzystania z Witryny lub jakiejkolwiek treści, wyszukiwania lub linku na niej;

   2. Twoje wykorzystanie pl.redbrain.shop Usługi spełnią Twoje wymagania;

   3. wszelkie informacje uzyskane lub pobrane przez Ciebie w wyniku korzystania z pl.redbrain.shop Usługi będą dokładne, niezawodne lub wolne od wirusów, zanieczyszczeń lub cech destrukcyjnych;

   4. nie będzie żadnych wad w działaniu lub funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania dostarczonego użytkownikowi w ramach pl.redbrain.shop Usługi; i,

   5. ci, którzy celowo podejmą próbę uzyskania takiego dostępu lub uzyskają nieautoryzowany dostęp za pomocą takich środków, jak bez ograniczeń hakowanie komputera, nie odniosą sukcesu.

 10. GWARANCJE I ODSZKODOWANIA

  1. Zgodnie z klauzulą 3 pl.redbrain.shop nie może przenieść na ciebie prawnej własności produktu stanowiącego ofertę i nie może udzielać żadnych gwarancji na rzecz pl.redbrain.shop Użytkownik, który kupuje ofertę na własne ryzyko. Dla uniknięcia wątpliwości, pl.redbrain.shop:

   1. nie ma kontroli nad jakością, moralnością, bezpieczeństwem ani legalnością produktu stanowiącego ofertę;

   2. nie przejmuje na własność żadnych produktów promowanych w Witrynie jako Oferty;

   3. nie gwarantuje, że jakakolwiek minimalna lub stała liczba ofert zostanie ogłoszona za pośrednictwem pl.redbrain.shop Platforma;

   4. nie gwarantuje w imieniu Zewnętrznego detalisty, że Szczegóły Transakcji opublikowane w odniesieniu do produktów są ważne i dokładne i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wprowadzające w błąd lub niedokładne informacje;

   5. nie gwarantuje, że Zewnętrzny sprzedawca detaliczny dotrzyma umowy; i,

   6. nie gwarantuje, że podczas Usługi nie wystąpią przerwy w świadczeniu usług w Witrynie lub w całym świecie pl.redbrain.shop Korzystanie przez użytkownika z Witryny w dowolnym momencie.

  2. Jak pl.redbrain.shop Użytkownik, gwarantujesz, reprezentujesz i zobowiązujesz się do pl.redbrain.shop że:

   1. Zawsze będziesz przestrzegać swoich obowiązków określonych w punkcie 6;

   2. wszystkie informacje przesłane do Witryny w odniesieniu do Twojej tożsamości dla Ciebie pl.redbrain.shop Członkostwo jest prawdziwe, dokładne i kompletne pod każdym względem; i,

   3. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków z powodu działania, zaniechania, niewywiązania się ze zobowiązań lub niewywiązania się z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszych Warunków oraz za konsekwencje takiego naruszenia lub niewywiązania się.

  3. Nie udzielamy gwarancji i niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wobec Ciebie i zgadzasz się, że nie masz żadnych roszczeń wobec pl.redbrain.shop w związku z roszczeniami dochodzonymi lub stratami poniesionymi przez Ciebie:

   1. z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków lub naruszenia gwarancji przez Ciebie;

   2. w odniesieniu do spraw wymienionych w punkcie 10.1;

   3. ze względu na działania, zaniechania i postępowanie dowolnego Detalisty trzeciej strony w związku z korzystaniem z Witryny i pl.redbrain.shop Usługi;

   4. z powodu błędów lub pominięć w naszej Witrynie lub w związku z jakimikolwiek poleganiem na błędnych opisach, fałszywych oświadczeniach, niedokładności lub niekompletności w odniesieniu do Szczegółów Transakcji lub innych pl.redbrain.shop Treści (niewinne, niedbałe lub oszukańcze);

   5. z powodu niewykonania lub opóźnienia w realizacji któregokolwiek z jego zobowiązań wobec Ciebie zgodnie z odpowiednimi Warunkami sprzedawcy zewnętrznego;

   6. z powodu niepowodzenia lub niemożności korzystania z Witryny i pl.redbrain.shop Usługi w dowolnym momencie lub, gdy pl.redbrain.shop Usługi są niedostępne w dowolnym momencie przez dowolny okres. To samo odnosi się do każdej strony sprzedawcy detalicznego będącego stroną trzecią;

   7. połączony z dowolną połączoną stroną internetową osoby trzeciej lub wszelkimi oświadczeniami, informacjami, treściami lub produktami, które są publikowane lub mogą być dostępne z dowolnej połączonej strony internetowej osoby trzeciej, w tym dowolnego klienta / klienta będącego stroną trzecią, którego dotyczą zasady / warunki umowne;

   8. połączony z dowolną połączoną stroną internetową osoby trzeciej lub wszelkimi oświadczeniami, informacjami, treściami lub produktami, które są publikowane lub mogą być dostępne z dowolnej połączonej strony internetowej osoby trzeciej, w tym dowolnego klienta / klienta będącego stroną trzecią, którego dotyczą zasady / warunki umowne;

   9. usunięcie, uszkodzenie lub nieprzechowywanie danych komunikacyjnych utrzymywanych lub przesyłanych przez użytkownika lub za jego pośrednictwem pl.redbrain.shop Usługi; i,

   10. z powodu jakiegokolwiek nieuprawnionego dostępu lub utraty danych osobowych, które są poza naszą kontrolą.

  4. Z zastrzeżeniem klauzuli 10.5, w żadnym wypadku nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób za wszelkie straty poniesione przez ciebie lub roszczenia wobec ciebie, w tym straty wynikowe, szczególne lub przypadkowe lub szkoda (bezpośrednia lub pośrednia) lub jakakolwiek utrata zysku, oczekiwane zyski, biznes, dane, okazja, przychody, wartość firmy lub reputacja wynikające z korzystania z Witryny lub pl.redbrain.shop Usługi

  5. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie jest przeznaczone ani nie będzie interpretowane jako próba wykluczenia lub ograniczenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

   1. oszukańcze wprowadzanie w błąd;

   2. wszelka odpowiedzialność, jeżeli prawo nie zezwala na takie wyłączenie odpowiedzialności; i,

   3. śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania.

  6. Z zastrzeżeniem klauzuli 10.5 i z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, pl.redbrain.shop nie udziela żadnych gwarancji i wyklucza wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane warunki, warunki i gwarancje.

 11. pl.redbrain.shop ZAWARTOŚĆ

  Z wyjątkiem treści przesłanych do Witryny przez użytkownika, cała inna zawartość oraz wybór i układ takich treści w Witrynie stanowią „pl.redbrain.shop Zawartość' i jest własnością lub jest licencjonowany, pl.redbrain.shop i podlega prawom autorskim, prawom do znaków towarowych i innym prawom własności intelektualnej pl.redbrain.shop i licencjodawców pl.redbrain.shop . Taki pl.redbrain.shop Treść jest chroniona brytyjskim prawem autorskim i prawem międzynarodowym. Wszelkie znaki handlowe lub usługowe stron trzecich obecne na pl.redbrain.shop Treści, które nie zostały przez Ciebie przesłane ani opublikowane, są znakami handlowymi lub usługowymi ich właścicieli. Taki pl.redbrain.shop Treści nie można pobierać, kopiować, powielać, rozpowszechniać, przesyłać, transmitować, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani wykorzystywać w inny sposób w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody pl.redbrain.shop lub, w stosownych przypadkach, licencjodawców pl.redbrain.shop. pl.redbrain.shop i / lub jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ich imieniu pl.redbrain.shop Zawartość.

 12. OGÓLNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

  Z zastrzeżeniem następujących wyraźnych ograniczeń, pl.redbrain.shop udziela Użytkownikowi prawa dostępu do Witryny i korzystania z niej oraz korzystania z niej pl.redbrain.shop Usługi Możesz przeglądać strony Witryny, pobierać strony Witryny (wyłącznie w celu buforowania) i drukować strony Witryny (z wyłączeniem obrazów Witryny) i zachować ich kopię wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny. Zgadzasz się, że nieprzestrzeganie któregokolwiek z tych ograniczeń będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków z Twojej strony. Zgadzasz się:

  1. nie kopiować Witryny, z wyjątkiem przypadków, gdy takie kopiowanie jest przypadkowe w związku z normalnym korzystaniem z Witryny lub gdy jest to konieczne do celów tworzenia kopii zapasowych lub bezpieczeństwa operacyjnego;

  2. nie sprzedawać, dzierżawić, udzielać sublicencji, wypożyczać, pożyczać, tłumaczyć, łączyć, dostosowywać, zmieniać, modyfikować, dystrybuować ani w inny sposób wykorzystywać Witryny lub pl.redbrain.shop Treści do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody pl.redbrain.shop lub odpowiednich licencjodawców pl.redbrain.shop Zawartość;

  3. nie wolno dokonywać inżynierii wstecznej ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie całości lub jakiejkolwiek części Witryny lub pl.redbrain.shop Usługi, w tym między innymi pl.redbrain.shop Treść na dowolnym nośniku bez pl.redbrain.shop uprzednia pisemna zgoda lub próba zrobienia czegoś takiego, z wyjątkiem przypadków, gdy (na mocy sekcji 296A ustawy o prawie autorskim, projektach i patentach z 1988 r.) takich działań nie można zabronić, ponieważ są one niezbędne do osiągnięcia interoperacyjności Witryna z innym oprogramowaniem i pod warunkiem, że informacje uzyskane przez Ciebie podczas takich działań:

   1. jest wykorzystywany wyłącznie w celu osiągnięcia interoperacyjności Strony z innym programem;

   2. nie jest niepotrzebnie ujawniane ani przekazywane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody osobom trzecim; i

   3. nie jest wykorzystywany do tworzenia oprogramowania, które jest zasadniczo podobne do Witryny.

  4. w celu dołączenia naszej informacji o prawach autorskich do wszystkich całości i częściowych kopii, które wykonujesz na dowolnym nośniku;

  5. nie ustanawiać linku w sposób sugerujący jakiekolwiek formy stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeżeli takie nie istnieją;

  6. nie zmieniać ani nie modyfikować żadnej części Witryny ani żadnego z nich pl.redbrain.shop Usługi lub zezwolenie na Witrynę lub dowolną z pl.redbrain.shop Usługi lub dowolna ich część mają być łączone z innymi programami lub włączane do nich, lub w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działalność;

  7. nie mieć dostępu pl.redbrain.shop Treści za pośrednictwem dowolnej technologii lub środków innych niż sama Witryna lub takich innych środków jak pl.redbrain.shop może wyraźnie wyznaczyć do tego celu;

  8. nie uzyskiwać dostępu ani próbować przenikać ani próbować przenikać pl.redbrain.shop Środki bezpieczeństwa;

  9. nie korzystać z witryny ani z pl.redbrain.shop Usługi w jakikolwiek niezgodny z prawem sposób, w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami lub działają w sposób oszukańczy lub złośliwy, na przykład poprzez włamanie się do złośliwego kodu lub włożenie go, lub włożenie złośliwego kodu, do Witryny lub pl.redbrain.shop Usługi lub dowolny system operacyjny;

  10. nie obchodzić, nie wyłączać ani w żaden inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny lub pl.redbrain.shop Usługi lub funkcje, które (i) uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie pl.redbrain.shop Zawartość; lub (ii) egzekwować ograniczenia korzystania z pl.redbrain.shop Usługi lub dostępne pl.redbrain.shopZawartość;

  11. nie używać Strony do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są z nimi powiązane) wszelkiego oprogramowania szpiegującego, wirusów, trojanów, robaków, rejestratora naciśnięć klawiszy, rootkita, bomb logicznych lub innych materiał złośliwy lub szkodliwy technologicznie;

  12. nie naruszają naszych praw własności intelektualnej ani praw stron trzecich w związku z korzystaniem z Witryny lub pl.redbrain.shop Usługi;

  13. nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej Witryny;

  14. nieprzeprowadzania systematycznych lub zautomatyzowanych działań w zakresie gromadzenia danych (w tym między innymi skrobania danych, eksploracji danych, wydobywania danych i gromadzenia danych) na temat lub w związku z pl.redbrain.shop Usługi lub spróbuj odszyfrować transmisje na lub z serwerów, na których są uruchomione pl.redbrain.shop Usługi; i,

  15. nie atakować naszej Witryny poprzez atak typu „odmowa usługi” lub rozproszony atak typu „odmowa usługi”.

  Naruszając niektóre powyższe postanowienia, popełnisz przestępstwo na podstawie Ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im swoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do korzystania z naszej Strony wygasa natychmiast. Jesteś odpowiedzialny za skonfigurowanie swojej technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej Witryny. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

 13. CAŁE WARUNKI / ROZDZIELNOŚĆ

  Niniejsze warunki obejmują nasze Polityka Cookie i Polityka prywatności które razem stanowią całą umowę między Tobą a pl.redbrain.shop w związku z korzystaniem z Witryny w celu uzyskania dostępu do pl.redbrain.shop Usługi i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia, zachęty lub umowy dotyczące jej przedmiotu. Jeżeli sądy skreślą jako nieważne lub niewykonalne lub w inny sposób zmienią dowolną część niniejszych Warunków, pozostałe Warunki pozostaną ważne i obowiązują.

 14. ZADANIE

  Niniejsze Warunki mają charakter osobisty i nie możesz cedować, przenosić ani przekazywać wszystkich lub jakichkolwiek swoich praw i obowiązków bez pl.redbrain.shop uprzednia pisemna zgoda. pl.redbrain.shop zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub przeniesienia całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na dowolne firmy z tej samej grupy co pl.redbrain.shop lub inna strona trzecia. W przypadku cesji lub przeniesienia powiadomienie zostanie Ci przesłane pocztą elektroniczną lub opublikowane na stronie.

 15. BRAK ZWOLNIENIA

  Niepowodzenie przez którekolwiek pl.redbrain.shop lub Użytkownik wykonujący lub egzekwujący jakiekolwiek przyznane prawo nie będzie uważany za zrzeczenie się takiego prawa ani nie będzie działał w sposób uniemożliwiający jego wykonanie lub egzekwowanie lub jakiekolwiek inne prawo w późniejszym czasie.

 16. PRAWA STRON TRZECICH

  Możesz egzekwować niniejsze Warunki zgodnie z postanowieniami Ustawy o umowach (Prawa stron trzecich) z 1999 r 'Działać'). Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, niniejsze Warunki nie tworzą żadnego prawa egzekwowalnego przez jakąkolwiek osobę, która nie jest jego stroną na podstawie Ustawy, ale nie wpływają na żadne prawa ani środki zaradcze, które istnieje osoba trzecia, która istnieje lub jest dostępna poza tą Ustawą.

 17. PRAWO I JURYSDYKCJA

  Wszystkie te Warunki podlegają prawu angielskiemu, a wszelkie spory powstałe w związku z tymi Warunkami i / lub Witryną podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

 18. DEFINICJE

  W niniejszych Warunkach (chyba że kontekst wymaga inaczej) następujące słowa mają następujące znaczenie:

  • Roszczenia: oznacza wszystkie żądania, roszczenia i odpowiedzialność (faktyczne i wynikowe oraz bezpośrednie i pośrednie oraz znane i nieznane, podejrzane i niepodejrzewane, ujawnione i nieujawnione, karne lub cywilne, w umowie, czynu niedozwolonego lub w inny sposób za wszystkie Straty, w tym wszelkie inne wydatki jakiegokolwiek rodzaju .

  • Kody: odnosi się do wszystkich kodeksów rządzących normami (w tym do tych dodatkowych wskazówek i porad) opublikowanych przez organy regulacyjne lub inne branżowe organizacje branżowe, w tym między innymi Urząd ds. Standardów Reklamy, Standardy Handlowe, Urząd Uczciwego Handlu, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, Biuro Komisarzy Informacji, Departament Innowacji i Umiejętności Biznesowych, które należy interpretować tak, aby zawierało wszelkie odniesienia do wszelkich poprawek, modyfikacji lub konsolidacji stanowiących ich najbardziej aktualne wersje, ale w szczególności zawiera Kodeks CAP.

  • Skarga: oznacza każde niezadowolenie wyrażone przez lub jakąkolwiek skargę złożoną przez: pl.redbrain.shop Użytkownik przeciwko pl.redbrain.shop w związku ze świadczeniem pl.redbrain.shop Usługi

  • Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych: RODO 2018, dyrektywa o ochronie danych (95/46 / WE), rozporządzenie w sprawie uprawnień dochodzeniowych z 2000 r., przepisy telekomunikacyjne (legalna praktyka biznesowa) (przechwytywanie łączności) 2000 (SI 2000/2699), ochrona danych w łączności elektronicznej Dyrektywa (2002/58 / WE), rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r. (SI 2426/2003) oraz wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące przetwarzania danych osobowych i prywatności, w tym w stosownych przypadkach wytyczne i kodeksy praktyka wydana przez komisarza ds. informacji.

  • Oferta (y): odnosi się do jednej z porównywanych codziennych ofert promowanych i dostępnych za pośrednictwem pl.redbrain.shop Platforma.

  • Szczegóły oferty: odnosi się do szczegółów dotyczących umowy opublikowanych w Internecie pl.redbrain.shop Platforma.

  • Prawa własności intelektualnej: odnosi się do wszystkich praw własności intelektualnej powstałych w dowolnym miejscu na świecie, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych (w tym wszelkich aplikacji), w tym praw autorskich, know-how, informacji poufnych, tajemnic handlowych, nazw firm i nazw domen, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, patenty, drobne patenty, wzory użytkowe, prawa do wzorów, prawa do topografii półprzewodników, prawa do baz danych i wszelkie prawa w postaci praw nieuczciwej konkurencji lub prawa do pozwania o oszustwo.

  • Ustawodawstwo: obejmuje wszystkie obowiązujące przepisy ustawowe, akty parlamentu („akty”) i traktaty, a także prawodawstwo dotyczące ochrony danych oraz wszelkie zarządzenia, rozporządzenia, dyrektywy, konwencje i ustawodawstwo podporządkowane wydane na podstawie takiego aktu lub traktatu lub w inny sposób mające moc prawną w stosunku do do treści i emisji Kampanii, w tym odniesienia do wszelkich zmian, modyfikacji, konsolidacji lub ponownego wprowadzenia w życie w danym momencie.

  • Straty: oznacza wszelkie roszczenia, straty, żądania, roszczenia, roszczenia stron trzecich, szkody, koszty (w tym koszty sądowe i opłaty prawne), grzywny, zobowiązania, zobowiązania, zastawy i wydatki.

  • pl.redbrain.shop Członek: odnosi się do osoby, która została zarejestrowana, aby zapisać się na otrzymywanie pl.redbrain.shop Alerty produktu.

  • pl.redbrain.shop Członkostwo: odnosi się do pl.redbrain.shop Członkostwo przekazane do pl.redbrain.shop Członek, który został zarejestrowany.

  • pl.redbrain.shop Alerty produktu: odnosi się do powiadomień e-mail, które możemy przesyłać Ci na żądanie zgodnie z Twoją rejestracją.

  • pl.redbrain.shop Platforma: odnosi się do platformy internetowej udostępnionej Ci przez pl.redbrain.shop za pośrednictwem strony.

  • pl.redbrain.shop Usługi: odnosi się do usług świadczonych przez pl.redbrain.shop.

  • pl.redbrain.shop Użytkownik: odnosi się do pl.redbrain.shop Gość i / lub pl.redbrain.shop Członek zgodnie z kontekstem.

  • pl.redbrain.shop Goście): odnosi się do osoby, która odwiedza Witrynę, ale nie przechodzi rejestracji.

  • Dane osobiste: zgodnie z definicją w prawodawstwie dotyczącym ochrony danych.

  • Zapisz się: zgodnie z punktem 4.1.

  • Teren: oznacza stronę internetową będącą własnością i obsługiwaną przez pl.redbrain.shop włącznie z pl.redbrain.shop który hostuje pl.redbrain.shop Platforma.

  • Zewnętrzny detalista: odnosi się do strony, która jest właścicielem lub licencjodawcą produktów stanowiących umowę.

  • Strona sprzedawcy zewnętrznego: odnosi się do strony internetowej zewnętrznego sprzedawcy.

  • Warunki sprzedawcy zewnętrznego: odnosi się do warunków handlowych regulujących produkty reklamowane w Witrynie, które są własnością sprzedawców zewnętrznych lub są przez nich licencjonowane.